ABAIR agus léigh: nascanna idir na fuaimeanna agus an litearthacht

Presented by: Neasa Ní Chiaráin, Emily Barnes & Ailbhe Ní Chasaide

Léireofar sa cheardlann phraiticiúil seo na bealaí is éifeachtaí ABAIR a úsáid le haird na bhfoghlaimeoirí a dhíriú ar fhuaimeanna na Gaeilge. Tá tábhacht leis seo mar gheall ar an mbun-nasc idir cumas litearthachta na bhfoghlaimeoirí agus fuaimeanna na teanga a bheith ar a dtoil acu. Tá taighde idir lámha againn ar an ábhar seo (a bhuíochas le COGG) sa tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra, Coláiste na Tríonóide agus, cé go bhfuil neart le deánamh fós, tabharfaimid léargas ar a bhfuil ar eolas againn ag an bpointe seo maidir leis an nasc idir an fhóineolaíocht agus an litearthacht agus an chaoi ar féidir le ABAIR tacú leis.

Presenter Biography:

The ABAIR initiative aims to develop multi-dialect synthesis for Irish, i.e. computer-generated voices that will read aloud any Irish language text in your choice of dialect. To date three main dialects (Munster, Connaught and Ulster Irish) have been developed and are freely available at www.abair.ie. This research is ongoing at the Phonetics and Speech Lab., Centre for Language and Communication Studies, Trinity College, Dublin and is funded by The Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs (the ABAIR project) and An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (the CabairE project).

[feather_share]