Teachtaireacht ón bPríomh Oide

Cuirim fíorchaoin fáilte romhaibh chuig Coláiste de hÍde.  Is mór an onóir dúinne an Ollthionól Ríomhaireachta seo ag Cumann Ríomhoideachais na hÉireann a bheith ar siúl inár scoil.

Bunaíodh Coláiste de hÍde, Coláiste Pobail LánGhaeilge, deich mbliana ó shoin.  Feidhmíonn sé faoi Choiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath.  Ainmníodh an scoil féin i ndiaidh Dubhghlas de hÍde, céad Uachtarán na hÉireann, duine mar is eol daoibh a bhí leathanaigeanta agus fad-dearcach agus gur bhreá leis teanga na Gaeilge.

Cuireadh an foirgneamh álainn seo ar fáil dúinn i Meán Fómhair 2001. 

Tá rogha leathan ábhar acadúil agus praiticiúil ar fáil sa scoil.  Cuirimid béim ar leith ar an ríomhaireacht agus a húsáid sa seomra ranga.  Is breá linn leis an ceol tradisiúnta, amhránaíocht, rince agus cothaimid iad mar ghnéithe dár gcultúr.

Ba mhaith liom arís buíochas a ghabháil le Cumann Ríomhoideachais na hÉireann as an gcomhdháil seo a chur ar siúl.

Níl aon amhras ann ach go dtabharfaidh sé misneach agus scileanna breise dúinn agus muid ag plé le saol na teicneolaíochta.

Caitlín Mhic Shiacais

Príomhoide.

CESI Homepage